შიდა ქართლის რეგიონი (გვერდი 13/20)

სარკინეთის შიო მღვიმელის ეკლესია
სარკის წმ. გიორგის მონასტერი
საქაშეთის კოშკი
საქაშეთის ღვთისმშობლის ეკლესია

საქაშეთის ღვთისმშობლის ეკლესია

ეკლესია (შიდა ქართლი - გორის რაიონი)     
საქაშეთის ღვთისმშობლის ეკლესია

საქაშეთის ღვთისმშობლის ეკლესია დარბაზულია (12,6X8,3), ნაგებია რიყის ქვისა და აგურის რიგების მონაცვლეობით. კუთხეებში გამოყენებულია მოწითალო ქვის კვადრები. ქვით არის ამოყვანილი თაღოვანი კარის საპირეებიც. შესასვლელი სამხრეთით და დასავლეთითაა. ნახევარწრიულ აფსიდში ერთი სარკმელი და ორი მოზრდილი ნიშია. ორ-ორი მოზრდილი სარკმელი სამხრეთ და ჩრდილოეთ კედლებშია. დარბაზი გადახურულია ცილინდრული კამარით. ეკლესიას ლურჯი ღარიანი კრამიტის ორფერდა სახურავი აქვს. დასავლეთ კედელზე მიშენებულია აგურის სამრეკლო

საქაშეთის წმ. გიორგის ეკლესია
საყავრეს ღვთისმშობლის ეკლესია
საყავრეს წმ. გიორგის ეკლესია
სვენეთის ღვთისმშობლის ეკლესია
სვენეთის ღვთისმშობლის ეკლესია 2

სვენეთის ღვთისმშობლის ეკლესია 2

ეკლესია (შიდა ქართლი - გორის რაიონი)     
სვენეთის ღვთისმშობლის ეკლესია 2

სვენეთის ღვთისმშობლის ეკლესია დარბაზულია (9,6X5,8 მ), ნაგებია რიყისა და ნატეხი ქვით. შენობის კუთხეები, კარისა და სარკმლის გარეთა პირებში ნაწყობია ნატეხი ქვითა და კვადრატული აგურით. ეკლესია დაზიანებულია: სახურავი ჩანგრეულია, ჩრდილოეთისა და სამხრეთის კედლებზე შემორჩენილია ნახევარწრიული კამარის ნაწილი, დასავლეთის კედლის ორივე კუთხეში - პილასტრებია. ინტერიერში ჩამოცვენილია შელესილობა. ეკლესიას სამხრეთით არქიტრავით გადახურული კარი და თაღოვანი სარკმელი აქვს. თითო ასეთივე სარკმელია აღმოსავლეთით (აფსიდში) და დასავლეთით. ნახევარწრიული აფსიდის სარკმლის ორივე მხარეს თითო ოთხკუთხა ნიშია. ჩრდილოეთისა და სამხრეთის ფასადებზე შემორჩენილია კვადრატული აგურით ნაწყობი თაროსებრი ლავგარდანი.

სვენეთის ღვთისმშობლის ეკლესია 3