შიდა ქართლის რეგიონი (გვერდი 20/20)

ხოჭის ტბა (ქეთევანის ტბა)
ხცისის იოანე  ნათლისმცემლის  ეკლესია
ხცისის წმ. გიორგის  სახელობის  ეკლესია

ხცისის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია

ეკლესია (შიდა ქართლი - ხაშურის რაიონი)     
ხცისის წმ. გიორგის  სახელობის  ეკლესია

ეკლესია დარბაზულია (17,5X5,7 მ), ნაგებია აგურით. შესასვლელები სამხრეთიდან და დასავლეთიდან აქვს. აღმოსავლეთით სამწახნაგოვანი შვერილი აფსიდია. აფსიდის შუა წახნაგში თაღოვანი სარკმელია, ხოლო გვერდით წახნაგებში- თითო მაღალი თაღოვანი ნიში. ერთი თაღოვანი ნიში ეკლესიის ჩრდილოეთ კედლის აღმოსავლეთ ნაწილშია. დარბაზის გრძივ კედლებში ორ-ორი სარკმელია. ნიში და სარკმლები ერთ დონეზეა და ერთნაირია. საკურთხევლის საფეხურით ამაღლებული ბაქანი ტავისი არდაბაგით მიახლოებულია დარბაზის გრძივი კედლების პილასტრების აღმოსავლეთ წყვილთან.