აჭარის რეგიონი (გვერდი 1/2)

არდაგანის ტბა
დანდალოს ხიდი
თამარის ხიდი
კალოთის ეკლესია
მახუნცეთის ჩანჩქერი
მტირალას ეროვნული პარკი
მწვანე ტბა
ნურის ტბა
სხალთის კომპლექსი

სხალთის კომპლექსი

ეკლესია (აჭარა - ხულოს რაიონი)     ეროვნული მნიშვნელობის უძრავი ძეგლი
სხალთის კომპლექსი

ეკლესიის აშენების შესახებ ისტორიულ წყაროებსა და თვით ფრესკებზე დაცულ წარწერებში ცნობები არ მოიპოვება. ხალხში დარჩენილი ზეპირთქმულებები სხალთის აგებას თამარ მეფის სახელს უკავშირებს. სხალთის ხეობა, შუა საუკუნეებში საკმაოდ დაწინაურებული რეგიონი იყო. აქ გადიოდა აჭარიდან არტაანისკენ მიმავალი უმოკლესი გზა. კუთხის კულტურული აღმავლობა საქართველოს პოლიტიკურ–ეკონომიკური ძლიერებისა და აჭარაში აბუსერისძეთა მმართველობის პერიოდს უკავშირდება. აბუსერისძეები განსაკუთრებული სიქველითა და ღვთისმსახურებით გამოირჩეოდნენ. ცნობილია, რომ მათ მიერ არის აგებული აჭარაში ვერნების, ხიხანის და თხილვანას ეკლესიები.

ტბიყელის ტბა