შიდა ქართლის რეგიონი (გვერდი 10/20)

მაღალაანთ ეკლესია
მზოვრეთის ციხე-დარბაზის კომპლექსი

მზოვრეთის ციხე-დარბაზის კომპლექსი

ციხე-კოშკი (შიდა ქართლი - ქარელის რაიონი)     მაღალი გამავლობის ავტომობილიეროვნული მნიშვნელობის უძრავი ძეგლი
მზოვრეთის ციხე-დარბაზის კომპლექსი

მდებარეობდა სტრატეგიულად მოხერხებულ ადგილზე – იგი იცავდა შიდა ქართლიდან სამხრეთ საქართველოსკენ მიმავალ მნიშვნელოვან გზას. ისტორიულ წყაროებში ციხეს პირველად `მატიანე ქართლისაის~ ავტორი იხსენიებს დემეტრე აფხაზთა მეფისა (967-975 წწ.) და მისი ძმის თეოდოსს შორის წარმოებულ ბრძოლებთან დაკავშირებით. თეოდოსმა დახმარება სთხოვა ძამის ხეობის გამგებელს ადარნასეს. ძამის მთავარმა თავის რეზიდენციაში – ძამის ციხეში შეიფარა თეოდოსი. `მაშინ დემეტრე მეფემან მიგზავნა ლაშქარი თვისი, მოადგეს ციხესა ძამისასა და ჰბრძოდენ სამ თუე ოდენ~. ბოლოს ადარნასე ძამელი და თეოდოსი იძულბულები გახდნენ დანებებოდნენ დემეტრეს.

მირმანოზ ერისთავის ციხე–სასახლე
მიძინების გუმბათიანი ტაძარი და გალავანი
მწვანე საყდარი
ნადარბაზევის ტბა
ნადარბაზევის წმ. გიორგის ეკლესია
ნიკო ლომოურის სახლ-მუზეუმი
ნიქოზის მთავარანგელოზის ეკლესია
ნიქოზის ღვთაების ეკლესია

ნიქოზის ღვთაების ეკლესია

ეკლესია (შიდა ქართლი - გორის რაიონი)     ეროვნული მნიშვნელობის უძრავი ძეგლი
ნიქოზის ღვთაების ეკლესია

ნიქოზი დაარსა ვახტანგ გორგასალმა (V საუკუნე) წარმართული სალოცავის ადგილზე, სადაც დაკრძალული იყო სპარსელებისაგან წამებული რაჟდენი. აქვე, მემატიანე ჯუანშერის ცნობით, მანვე ააგო ეკლესია, რომელიც დღემდე არ შემონახულა. ეკლესია რამდენჯერმე ისეა გადაკეთებული, რომ სამშენებლო ფენების დადგენა გაძნელებულია. ეკლესიაზე სარემონტო სამუშაო 1888-1896 წლებშიც ჩატარდა. ეს საქმე სხვებთან ერთად გიორგი საძაგლიშვილმა (მომავალში კათალიკოს-პატრიარქი კირიონი) ითავა. ამ დროს დაუშლიათ ეკლესიის დასავლეთ კარის წინ არსებული პორტიკი და განუახლებიათ ეკლესიის სარკმელთა საპირეები. პირველი ნიქოზელი ეპისკოპოსი ზაქარია უნდა ყოფილიყო, რომლის მოსახსენებელი ასომთავრული წარწერა ეკლესიის აღმოსავლეთ კედელში, სარკმლის თავზეა მოთავსებული.