კახეთის რეგიონი (გვერდი 10/16)

მელაანის სამების ეკლესია
მირზაანის ალავერდის ეკლესია
მირზაანის კავთის დიდი ეკლესია
მირზაანის კავთის მცირე ეკლესია
მონასტერი „პატარა ქვაბები“
მწვერვალი ცივი
ნაკუდურთას ნასოფლარი
ნახევარტბა
ნეკრესის მონასტერი
ნინოწმინდის სამონასტრო კომპლექსი