კახეთის რეგიონი (გვერდი 6/16)

ვაშლოვანი - მდინარის ტერასები
ვაშლოვანი - მერცხლების ქალაქი
ვაშლოვანი - მესაზღვრეების საგუშაგო
ვაშლოვანი - მინგეჩაური - წყლის გამოჩენა
ვაშლოვანი - მცოცავი ხრამი
ვაშლოვანი - პარკის მისტიური სტუმარი
ვაშლოვანი - რეინჯერთა საგუშაგო
ვაშლოვანი - სამხრეთული სპილოს ძვალი
ვაშლოვანი - ფარული მდინარის ექო
ვაშლოვანი - ფრინველთა ხმაურიანი სამეზობლო