კახეთის რეგიონი (გვერდი 5/16)

ვაშლოვანი - ალაზნის ძალა
ვაშლოვანი - ალესილების ბინადარნი
ვაშლოვანი - ალესილების გადასახედი
ვაშლოვანი - არიდული ტყეები
ვაშლოვანი - გადასახედი, პანორამა
ვაშლოვანი - გიგანტური ლოკოკინა თუ უბრალოდ ქვიშაქვა?
ვაშლოვანი - დათვის ხევის ვიწრო ყელი
ვაშლოვანი - დათვის ხევის ნიჟარები და ცხოველთა ნაკვალევი
ვაშლოვანი - დეფორმირებული ზღვიური დანალექები
ვაშლოვანი - მასშტაბური ტექტონიკა