კატეგორია - ეკლესია (გვერდი 20/39)

მთავარანგელოზის ეკლესია
მთავარანგელოზის ეკლესია (თარინგზელ)
მთავარანგელოზის ტაძარი (თარინგზელ)
მირზაანის ალავერდის ეკლესია
მირზაანის კავთის დიდი ეკლესია
მირზაანის კავთის მცირე ეკლესია
მიძინების გუმბათიანი ტაძარი და გალავანი
მონასტერი
მწვანე საყდარი
მწვანე ყვავილას  კომპლექსი