კატეგორია - საფლავი (გვერდი 1/1)

გერმანელების სასაფლაო (მემორიალი)
ცხრა ძმა ხერხეულიძის საფლავი