კატეგორია - მონასტერი (გვერდი 6/7)

ულუმბოს მონასტერი
უძოს მონასტერი

უძოს მონასტერი

მონასტერი (თბილისი - თბილისი)     
უძოს მონასტერი

უძოს მონასტერი მდებარეობს კოჯორში, უძოს მთაზე, ზღვის დონიდან 1420 მ-ზე საიდანაც ულამაზესი სანახაობა იშლება. იგი არქიტექტორულად დარბაზული ტიპისაა და შუა საუკუნეებს განეკუთვნება. თუმცა იგი პირვანდელი სახით არ არის შემორჩენილი. მის შესახებ ვახუშტი ბაგრატიონი წერდა: “უძო ეკლესია წმინდა გიორგისა, მაღალსა გორასა ზედა მჭვრეტელი კოჯრისა და ტფილისისა.’’ არსებობს ლეგენდა, რომ ეს ეკლესია უშვილო (უძეო) კაცს აუშენებია და შევედრებია უფალს შვილი მომეციო. მისი სათხოვარი შესრულებულა. მას მერე აქ სალოცავად მოდიოდნენ უშვილო ქალები. უძოობის დღეობა ყოველ წელს, აღდგომის მომდევნო სამშაბათს იმართება. ამჟამად აქ მოქმედებს მამათა მონასტერი.

ქვათახევის კომპლექსი

ქვათახევის კომპლექსი

მონასტერი (შიდა ქართლი - კასპის რაიონი)     ეროვნული მნიშვნელობის უძრავი ძეგლი
ქვათახევის კომპლექსი

ქვათახევი ქართლის უმთავრეს მონასტრად ითვლებოდა და დიდებულთა მფარველობის ქვეშ იყო. იოსელიანის და ისტორიკოსთა ერთი ნაწილის აზრით, ქვათახევი XV საუკუნემდე დედათა მონასტერი ყოფილა, შემდეგ კი მამათა მონასტერი დაარსებულა. (თუმცა ამის დამადასტურებელი მასალა არ არსებობს). 1386 წელს თემურ–ლენგის მორიგი ლაშქრობის დროს მონასტერი აიკლეს, “განიტაცეს ჭურჭელნი და გამოიღეს სიმდიდრენი მონასტრისა საუნჯეთა არა მცირედი, რამეთუ ფრიად მდიდარ იყო მონასტერი იგი”, ხოლო მონასტერში თავშეფარებული “მონაზონნი, მრავალნი მამანი და დედანი, აზნაურთაგანნი და მღდელნი და დიაკონნი “ და მალულად ამოსული სოფლის მაცხოვრებლები სასტიკად დაარბიეს, ხოლო შემდეგ, როდესაც ქრისტიანობის უარყოფაზე უარი მიიღეს, ერთად გამოკეტეს ყველა და ტაძარი ცეცხლს მისცეს.

ქოზიფას მონასტერი

ქოზიფას მონასტერი

მონასტერი (შიდა ქართლი - ქარელის რაიონი)     
ქოზიფას მონასტერი

მონასტრის სახელწოდება იერუსალიმის მახლობლად მდებარე ქოზიფას წმ. გიორგის სახელიდან არის გადმოღებული. ეკლესიები აგებულია სხვადასხვა დროს, მაგრამ ერმანეთზე მჭიდროდაა მიდგმული და ერთიან კომპლექსს ქმნის. სტილისტური ნიშნებით მშენებლობა დაიწყო VIII-IX საუკუნეებში. განსაკუთრებული ინტენსიური მშენებლობა გუგომის კომპლექსზე გაშლილა XIII საუკუნეში. ამას ადასტურებს ძირითადი ნაგებობების (ღვთისმშობლის ეკლესია, გალავანი) სტილისტური ანალიზი და წარწერა გალავნის „გარე ბჭის“ თაღზე. სავარაუდოდ მშენებლობა XV-XVI საუკუნეებში დასრულდა

ყინწვისის მონასტერი
შემოქმედის მაცხოვრის სახელობის კომპლექსი

შემოქმედის მაცხოვრის სახელობის კომპლექსი

მონასტერი (გურია - ოზურგეთის რაიონი)     ეროვნული მნიშვნელობის უძრავი ძეგლი
შემოქმედის მაცხოვრის სახელობის კომპლექსი

შემოქმედის ეკლესია აიგო, როგორც გურიის მთვრების, გურიელების სამარხ-საცავი. ის XII საუკუნეს განეკუთვნება. XVI საუკუნეში სამცხე-საათაბაგოს თურქთა მიერ დაპყრობის შემდეგ ვახტანგ I გურიელმა საგანგებოდ ააგო გუმბათოვანი ეკლესია „ზარზმა“,, რათა შიგ დაებრძანებინა ზარზმის მონასტრიდან XVI საუკუნეში გადმოსვენებული ფერიცვალების ხატი და სხვა ძვირფასი ნივთები. მეჩვიდმეტე საუკუნის მიწურულში შემოქმედში მოღვაწეობდა ეპისკოპოსი იაკობ დუმბაძე, რომელმა 1687 წელს იმოგზაურა ევროპაში და შეხვდა რომის პაპ ინოკენტი XI-ს.

შიო მღვიმე (მცირე სალოცავი)
შიომღვიმის კომპლექსი

შიომღვიმის კომპლექსი

მონასტერი (მცხეთა-მთიანეთი - მცხეთის რაიონი)     ეროვნული მნიშვნელობის უძრავი ძეგლი
შიომღვიმის კომპლექსი

შიო ოცი წლის ასაკში დაემოწაფა იოანე ბერს, შემდგომში ზედაზნელად წოდებულს, თან წამოყვა ქართლში და 543-47 წლებში მასთან ერთად ცხოვრობდა ზედაზენზე. 547 წელს, შიო ზედაზნიდან წავიდა და “ინახულა ხევი რაიმე ღრმა უნუგეშისცემო, ურწყული... ჰპოვა ჩრდილოეთ კერძო მდინარესა მას დიდისა, რომელ არს მტკვარი, ქვაბი ყოვლად მცირე, რომელ კმა ეყოფოდა მფარველად სხეულსა მას მისა...”რამდენიმე ხნის შემდეგ მღვიმის გარშემო შეიქმნა სამონასტრო თემი. მათი რაოდენობა 200-მდე გაიზარდა. საჭირო გახდა ეკლესიის აგება. “სცა სათხარი წმინდამან შიო და აღაშენეს ეკლესიაი იოანე ნათლისმცემელისა

შუანოს მონასტერი
ცხრაკარას მონასტერი