აფხაზეთის რეგიონი (გვერდი 3/4)

ინკითი
კომპლექსი
კრუბერის მღვიმე
მზის ტბა
მიწარას ტბა
მონასტერი
მოქვის მონასტერი
პატარა მცრა
პატარა ოქროწყლის ტბა
პატარა რიწის ტბა