კატეგორია - ტბა (გვერდი 3/13)

გლდანის პატარა ტბა
გოხნარის ტბა
გრიგოლეთის ტბა
გრძელი ტბა, ხალახელი
დევის ტბა
დერიკვარააძიში (პატარა ადუედა)
დიდი ბებესირის ტბა

დიდი ბებესირის ტბა

ტბა (აფხაზეთი - გალის რაიონი)     
დიდი ბებესირის ტბა

ბებესირი, ტბათა ჯგუფი აფხაზეთში გალის მუნიციპალიტეტში, მდინარე ოქუმის ქვემო დინების აუზში. დიდი ბებესირი და ბებესირი მდებარეობს ოქუმის მარჯვენა მხარეს, პატარა ბებესირი მარცხენა მხარეს. ტბები წარმოიშვა სანაპირო დიუნებით მდინარეების შეგუბების შედეგად. „დიდი ბებესირის“ ზედაპირის ფართობი 0,61 კმ2, უდიდესი სიღრმე 4,5 მ, „ბებესირისა“, შესაბამისად, — 0,14 კმ2, 4,6 მ, პატარა ბებესირისა — 0,1 კმ2, 1,7 მ. ტბები საზრდოობენ წვიმისა და მიწისქვეშა წყლით. ზედაპირის დიდი ნაწილი დაფარულია წყალმცენარეულობით. მდიდარია თევზით (ქარიყლაპია, კობრი, ლოქო, კაპარჭინა და სხვა). აშენებდნენ ნუტრიას. ბებესირს იყენებენ ჩაის პლანტაციების სარწყავად.

დიდი მცრა (ანნას ტბა)
დიდი ნარიონალი (ჯაპანის) ტბა
დიდი ოქროწყლის ტბა