გურიის რეგიონი (გვერდი 2/2)

მთისპირის ტბა 1
მთისპირის ტბა 2
ნარიონალი ტბა
პატარა ნარიონალი ტბა
შემოქმედის მაცხოვრის სახელობის კომპლექსი

შემოქმედის მაცხოვრის სახელობის კომპლექსი

მონასტერი (გურია - ოზურგეთის რაიონი)     ეროვნული მნიშვნელობის უძრავი ძეგლი
შემოქმედის მაცხოვრის სახელობის კომპლექსი

შემოქმედის ეკლესია აიგო, როგორც გურიის მთვრების, გურიელების სამარხ-საცავი. ის XII საუკუნეს განეკუთვნება. XVI საუკუნეში სამცხე-საათაბაგოს თურქთა მიერ დაპყრობის შემდეგ ვახტანგ I გურიელმა საგანგებოდ ააგო გუმბათოვანი ეკლესია „ზარზმა“,, რათა შიგ დაებრძანებინა ზარზმის მონასტრიდან XVI საუკუნეში გადმოსვენებული ფერიცვალების ხატი და სხვა ძვირფასი ნივთები. მეჩვიდმეტე საუკუნის მიწურულში შემოქმედში მოღვაწეობდა ეპისკოპოსი იაკობ დუმბაძე, რომელმა 1687 წელს იმოგზაურა ევროპაში და შეხვდა რომის პაპ ინოკენტი XI-ს.

ჭინჭაოს ტბა (ჩინჩაოს ტბა)
ჯაჯის ტბა
ჯიხეთის მონასტერი
ჯუმათის მონასტერი