რეგიონების მიხედვით

კატეგორიების მიხედვით

რაიონების მიხედვით

ახმეტის რაიონი (გვერდი 2/2)

უჯარმის ციხე–ქალაქი

უჯარმის ციხე–ქალაქი

ციხე-კოშკი (კახეთი - საგარეჯოს რაიონი)     ეროვნული მნიშვნელობის უძრავი ძეგლი
უჯარმის ციხე–ქალაქი

სპარსელებთან ერთ–ერთი ბრძოლაში მიყენებული ჭრილობის შედეგად უჯარმის ციხე–ქალაქში 502 წელს გარდაიცვალა ვახტანგ მეფე: „თვით აღესრულა ლომი იგი ლომთაი და გოლიათი გოლიათთაი“. უჯარმის ციხე-ქალაქისათვის ადგილის ბრწყინვალე შერჩევა და მისი საერთო კომპოზიცია, ნაგებობათა დიადი, სადა, ხალისიანი ფორმები, არქიტექტურული ფორმებისა და დეტალების ნახატის დახვეწილი გემოვნება და მშენებლობის სრულყოფილი ტექნიკა საფუძველს იძლევა უჯარმა საქართველოს ციხე-სიმაგრეთა მშენებლობის საუკეთესო და უაღრესად თავისებურ ძეგლად.

ქაჩალტბა
ღვთისმშობლის ეკლესია
ჩაილურის ციხე (ნიახურას ციხე)
ჯიქურების ტბა (მლაშე ტბა)