რეგიონების მიხედვით

კატეგორიების მიხედვით

რაიონების მიხედვით

ბოლნისის რაიონი (გვერდი 1/3)

ამაღლების ეკლესია
ბაშფლემის ტბა
დანგრეული ეკლესია
დმანისის ნაქალაქარი

დმანისის ნაქალაქარი

ნაქალაქარი/ნასოფლარი (ქვემო ქართლი - დმანისის რაიონი)     ეროვნული მნიშვნელობის უძრავი ძეგლი
დმანისის ნაქალაქარი

დმანისის მუზეუმ-ნაკრძალში წარმოდგენილია: შუა საუკუნეების ნაქალაქარი, გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანის არქეოლოგიური ფენები და დმანისის ადრეპალეოლითური ძეგლი. დმანისის არქეოლოგიური შესწავლა 1936 წლიდან დაიწყო (ხელმძღვანელები: ლ. მუსხელიშვილი და ვ. ჯაფარიძე) და დღემდე გრძელდება. დმანისის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი 1983 წელს დაარსდა, ხოლო 2006 წლიდან ის საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შემადგენლობაშია. წარმოდგენილია შუა საუკუნეების ნაქალაქარითა და 1,8 მილიონი წლით დათარიღებული გეოლოგიური ფენით.

ეკლესია
ერთნავიანი ეკლესია
ვარდისუბნის მონასტერი
ზედა ბაშფლემის ტბა
იალაგიოლის ტბა
იაყუბლოს წყალსაცავი