რეგიონების მიხედვით

კატეგორიების მიხედვით

რაიონების მიხედვით

ახალქალაქის რაიონი (გვერდი 1/2)

ზანავის ციხე
ზარზმის მონასტერი
თრიალა
მელნისის ციხე
ოქროს ციხე
უდეს ტბა
უდის ღვთისმშობლის ეკლესია
ყარაღელის ტბა (შავი ტბა)
ჭულეს (ჭულევის) მამათა მონასტერი
ხერხემის ციხე

ხერხემის ციხე

ციხე-კოშკი (სამცხე-ჯავახეთი - ადიგენის რაიონი)     მაღალი გამავლობის ავტომობილი
ხერხემის ციხე

ხერხემის ციხის და სოფლის მფლობელი უნდა ყოფილიყო აზნაური ხერხემელი, რომლის შთამომავლობა ხერხემელისძეთა თავადურ საგვარეულოდ ჩამოყალიბდა სამცხეში. აღნიშნული საგვარეულო იხსენიება "ქართლის ცხოვრებაში": დაახლოებით 1306 წელს თურქები ტაოს შემოესივნენ. ჟამთააღმწერლის სიტყვით, "ვაშლოვანით წარსულნი თურქნი შთავიდეს მურღულს და ნიაგალისხევს უვალთა ადგილთა, რომელნი მოისრნეს ხერხემელისძეთა აზნაურთაგან". როგორც ჩანს, ხერხემლისძეთა მეთაურობით, ქართველებს აქ დიდი შემოსევის ერთ-ერთი ომი მოუგიათ. 1516 წლის მცხეთის საპატრიარქოს სამცხეში საქონებელსა და სამწყსოს სიაში, ხერხემლისძეთა მამული სასაფლაოთი, მონასტრითა და კარის ეკლესიით, უკვე თაქთირსძეთა გვარს ეჭირა. სავარაუდოდ აქ სამცხის სოფელი ხერხემი, ციხე და მისი მიდამოები იგულისხმება. ხერხემლისძენი ამის შემდეგ აღარ იხსენიებიან.