კატეგორია - სხვადასხვა (გვერდი 4/5)

ვაშლოვანი - ქურციკების სამყოფელი
ვაშლოვანი - ჩამალული ღრმულის ფართოდ გახელილი თვალები
ვაშლოვანი - ციცაბო კლდეების მაცოცხლებელი ძალა
ვაშლოვანი - ხორანთას ნამოსახლარი და ნახევრად უდაბნო
თარხნიშვილების სასახლე და აბანო
თეჯისის მენჰირი

თეჯისის მენჰირი

სხვადასხვა (ქვემო ქართლი - წალკის რაიონი)     ეროვნული მნიშვნელობის უძრავი ძეგლი
თეჯისის მენჰირი

მენჰირი — ყველაზე მარტივი მეგალითური ნაგებობა. წარმოადგენს ვერტიკალურად მდგარ ლოდს, რომლის სიმაღლე ზოგჯერ 20 მეტრს აღწევს. მენჰირის დანიშნულება ჯერჯერობით დადგენილი არ არის, თუმცა ზოგიერთი არქეოლოგის აზრით ისინი დაკრძალვის რიტუალთან იყვნენ დაკავშირებულნი. ასევე არსებობს მოსაზრება, რომ ეს ლოდები დადგმული იქნა რაღაც მნიშვნელოვან თარიღთან დაკავშირებით, ან როგორც სასაზღვრო ნიშანი. ეს ქვები მთელ მსოფლიოშია გაბნეული. სხვადასხვა სიმაღლის, ერთეული ან ჯგუფურად განლაგებული. ევროპაში, აფრიკაში და აზიაში გვხვდება, მაგრამ ყველაზე მეტი დასავლეთ ევროპაშია. ისინი პრეისტორიოული ხანის სხვადასხვა პერიოდებშია აშენებული და წარმოადგენენ დიდი მეგალითური კულტურის ნაწილს, რომელიც ყვაოდა ვეროპაში და მის ფარგლებს გარეთაც. ბოლოდროინდელი მონაცემებით, მენჰირები -7 ათასი წლის წინანდელია.

თორის (ნადარბაზევი)  სასახლე
მწყემსების სადგომი
პიკნიკის ადგილი
სალხინოს ბაღი