მთა მადათაფა

მთა მადათაფა

Short description: მთა მადათაფა ვულკანური წარმოშობის კონუსური მთაა (2714 მ.), საიდანაც იშლება ჯავახეთის პლატოსა და სამსარის ქედის თვალწარმტაცი პანორამა. მთის მწვერვალზე შეინიშნება წრიული მეგალითური ნაგებობის კვალი.

Additional information: No additional information

მთა მადათაფაGlacier
Loading...
0/5 Rating (0 Vote)
Altitude: ≈ 2705 m
Point embed code
Mark point as visited
Add poi to wishlist
Report about mistake