ვაშლოვან - არაპროპორციული დაკიდული კლდე

ვაშლოვან - არაპროპორციული დაკიდული კლდე