ვაშლოვანი - დათვის ხევის ვიწრო ყელი

ვაშლოვანი - დათვის ხევის ვიწრო ყელი