ხიდი ენგურზე

ხიდი ენგურზე

Short description: ხაიშიდან იდლანში გადასასვლელი საფეხმავლო/სამანქანო(ვიწრო) ხიდი

Additional information: No additional information

ხიდი ენგურზეBridge
Loading...
0/5 Rating (0 Vote)
Altitude: ≈ 683 m
Point embed code
Mark point as visited
Add poi to wishlist
Report about mistake