ჭერემის წყალსაცავი

ჭერემის წყალსაცავი

Short description: ჭერმის წყალსაცავი მდებარეობს გუირჯაანის მუნიციპალიტეტში, მდ.პატარა ვეტის ხეობაში. აქ ადრე არსებობდა ბუნებრივი ტბა რომელიც მელიორაციისა და წყალმომარაგების მიზნით 1983 წლის გაზაფხულზე წყლით შეავსეს.

Additional information: No additional information

ჭერემის წყალსაცავიReservoir
Loading...
0/5 Rating (0 Vote)
Altitude: ≈ 815 m
Point embed code
Mark point as visited
Add poi to wishlist
Report about mistake