რკონის ციხის კომპლექსი

რკონის ციხის კომპლექსი

Short description: რკონის ციხის კომპლექსი 1. დარბაზული  ეკლესია 2. გალავანი 3. სასახლე 4. კოშკი 5. სადაზვერვო კოშკი

Additional information: No additional information

რკონის ციხის კომპლექსიCastle/Tower
Loading...
5/5 Rating (1 Vote)
geo The monument of national significance
Altitude: ≈ 998 m
Pedestrian trail Pedestrian trail
Point embed code
Mark point as visited
Add poi to wishlist
Report about mistake