1. ერთნავიანი ეკლესია

1. ერთნავიანი ეკლესია

Short description: მდ. ქციასა და  ზურტაკეთის შესართავთან, მთიანი  ტყის კალთაზე

Additional information: No additional information

1. ერთნავიანი ეკლესიაChurch
Loading...
0/5 Rating (0 Vote)
geo The monument of national significance
Accuracy 1 KM
Altitude: ≈ 784 m
Point embed code
Mark point as visited
Add poi to wishlist
Report about mistake