შავი საყდარი

შავი საყდარი

Short description: შავი საყდარი მიეკუთვნება ეგრისის კომპლექსს (X–XIII სს.)

Additional information: ძეგლი შეკეთებულია კულტურის სამინისტროს მიერ.
ეკლესია ნაგებია ადგილობრივი ფოროვანი ქვებით. კარგად გათლილი ქვების წყობა არათანაბარია და არასწორხაზოვანი, კარნიზი მარტივია და მსუბუქი, ორნამენტაციის გარეშე.
ახალგადახურული სახურავი თანამედროვე თუნუქისაა.
ეკლესიას ერთი შესასვლელი აქვს სამხრეთიდან, ხოლო სარკმელი სამი – აღმოსვლეთის, სამხრეთისა და დასავლეთის ფასადებზე.
შიდა სივრცე დანაწევრებულია, გამოყოფილია მხოლოდ აბსიდი, რომელიც ღრმა, ნახევარწრიული ფორმისაა.
სავარაუდოდ, წმინდა ღვთისმშობლის ეკლესია განვითარებული შუა საუკუნეების ძეგლია.
,,შავსაყდრები~ მდებარეობს ისტორიულ ქვემო ქართლში, დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, დმანისიდან 32-32,5 კილომეტრის დაშორებით.

შავი საყდარიChurch
Loading...
0/5 Rating (0 Vote)
geo The monument of national significance
Accuracy 2 KM
Altitude: ≈ 1461 m
Off-road vehicles Off-road vehicles
Point embed code
Mark point as visited
Add poi to wishlist
Report about mistake