გუდაურის გადმოსახედი

გუდაურის გადმოსახედი

Short description: გუდაურის გადმოსახედი, რომლის აშენებაც უკავშირდება გიორგიევსკის ტრაქტატს.

Additional information: No additional information

გუდაურის გადმოსახედი Memorial statue
Loading...
5/5 Rating (3 Vote)
Altitude: ≈ 2223 m
Point embed code
Mark point as visited
Add poi to wishlist
Report about mistake